Rəisi öldür (24 yol)


Rəisi öldür (24 yol)

Whack Your Boss (24 ways)


Teglər: Gülməli, Zorbalık, oyunShare the game with your friends