Qərar: Orta əsrlər


Qərar: Orta əsrlər

Decision: Medieval


Teglər: Atış, Təkmilləşdirmə, Üst görünüş, oyunShare the game with your friends