Fizika

45 oyun

Mükəmməl balans

Qısa çətinliyin maraqlı oyunu. Bütün predmetləri tarazlaşdırmaq lazımdır. Cəmi 40 səviyyə, keçməyə sadədir.

4.3
Mükəmməl balans 2

Blokların saxlamasıyla əla oyun. Son çox mürəkkəb 30 səviyyə keçmək lazımdır

4.3
Kaşılarda top - Tarazlıq

Bərabər səthdə metal topu idarə etmə.

4.0
Super malyükləyən 2

Kərpicləri düzgün tikirik və fiqurları yaradırıq

3.9
Qirotop

Topla tarazlıq. Çıxışa oyunun başlanğıcından çox ehtiyatla keçmək lazımdır.

3.8
Qravitasiyanın ustası

Karandaşın köməyi ilə fiquru tikin və kürəyə onun düşməsindən istifadə edin

3.8
Fantastik mexanizm

Mexanizmi yaradırıq, bacarıqlı yeni sahəyə predmetlərin yerini dəyişmək. Məntiqi düşüncənin inkişafına bir çox mürəkkəb səviyyə.

3.8