Test

2 oyun

40 sualdan IQ test

Yaxşı IQ müxtəlif suallardan ibarət olan test yüngüllərdən başlayaraq və mürəkkəb qurtararaq.

4.3
Donuzu çək

Psixoloji test: donuzu çəkin və sizin xarakteristikalarınızı tanıyın.

3.7